Дорогіє друзья, дохтуру надо з вами трошечки посовєтоваться.

Дорогіє друзья, дохтуру надо з вами трошечки посовєтоваться.

Сєйчас дохтур работає в рєжимє єжєднєвних обновлєній. В самом началє, коли дохтур ше начинав, це мало смисл, поскольку дінаміка собитій развивалась стрємітєльно, і каждий день обязатєльно були новості, на основі яких можна било строїть сюжет ілі просто поразмишлять.

Сєйчас болєзнь перейшла в хронічєску. 1001 трєбованіє США к Путіну нємєдлєнно вивести войска не визиває даже улибки, ідуть сістємні процеси по рєформації армії, укрєплєнію оборони рубєжей, подготовки к горячєй фазє войни, которая с большой вєроятностью может наступить.

Одноврємєнно потіхоньку работають санкції. Путін актівно іщєт союзніков, яких можна розвести на гроші, і питається сохраніть свої позіції. Нєфть дєшевєєт, губєрнатори то і дєло визиваються на ковьор, опрєдєльонно с целью поіска срєдств, які можна із'ять ілі зекономити. Власть присматрюється, кого б розкуркулить, чиновники разлічного уровня потіхоньку понімають, шо надо би мєнять Путіна на шото болєє вмєняємоє і спокойно піліть бабло, а не заніматься хєрньой. І вполнє возможно, шо до горячєй фази войни просто не дойде ввіду вишеперечисленних причин, які накаплюються гнойніком, которий рано ілі поздно прорве.

Но всі ці процесси вялотєкущі. Большинство з них дохтур вже описав. І сєйчас винуждєн частічно размєщать "заполнітєлі" вродє сьогоднішнього тєкста, який хоть і смішний, но, в общєм-то, ні о чьом.

Поначалу дохтур вбачав свою міссію в помощі по снятію стресса своїм чітатєлям. Сєйчас напряженіє спало, стресса большого нєт. Однотіпний юмор і стіль приїдається, а качєствєнно новий уровєнь дохтур пока прєдложить не може, ввіду отсутствія дінамічєскіх собитій, які прівлєкають вніманіє.

Поетому він подумує над тим, шоб перейти с єжеднєвних обновлєній на болєє свободний рєжим і виходить в ефір тогда, когда проісходят собитія, які можна качєствєнно подать.

Дохтуру інтєрєсно ваше мнєніє: стоїть лі йому переходить на свободний графік? І насколько він в принципє уже успєл визвать к сєбє прівиканіє?

Кстаті, тєми, которі дохтур планірує освєщать, помімо нєпосрєдствєнно буднєй крємльовского лєпрозорія будуть также касаться і нашей політічєской чаші Петрі, за которой дохтур потіхоньку устанавліваєт бдітєльноє сєженіє. В частності, учитуя разніцу рейтінга блока Порошенка і прочіх, борьба обіщає буть жорсткою і інтєрєсной. І поговорить точно буде про шо.

.
Редаговано в Четвер, 02 жовтня 2014 09:51Вхід або Реєстрація

Вхід з Мордокниги

Забули свій пароль? / Забули свій логін?

 
slogin.info