Обзор мірових новостєй. 04.09.2014

Доброго ранку, друзі! Ви даже не представляєте, як дід учора рвався до комп'ютера, шоб прокоментірувать вчорашнє сообщеніє о прекращенії огня, но будучи по горло занятий другими важними ділами, винуждєн зробити це тіки зараз, у форматі традиційного обзора мірових новостєй. Щас все розкажу, а ви заварюйте чай або кохве і вмощуйтеся читати, шо вам тут дід понаписував.

 

 

Ітак, дід призиває сохранять холодний розум і творчо підійти до сообщеній, які вчора неслися с пулємйотной скоростью. Шо нам ізвесно? Нам ізвесно, шо вчора Порох, пакуючи чумадана в Уельс, і размишляя брать с собой зонтік, чи нє, рішив позвонить іще на дорожку Хуйлу. Якого, як ми знаємо, на самміт НАТО не позвали і вн, обідившись, рішив змотаться в Монголію. В них случилася інтєресна тєлєфонна розмова, в результаті якої Порох запостив на своєму сайті сообщеніє, яке взорвало інтернет і могло би набрать рекордне колічество лайків. В коротєньком постє сообщалося о договорьонності з Хуйлом о "повном прекращенії огня". Учитуючи, шо сайт президента України не снабжон функцією "коментарії", Хуйло винуждєн був прокоментірувать етот пост Пороха устами Пєскова і висказався етімі устами в тому смислі, шо "я не я, і хата не моя, но вообще-то я за мир". Нємного позже Порох отредактірував пост і написав про "режим прекращеніє огня". Хуйло в свою очередь, позавідувавши відімо колічеству віртуальних лайків під постом Пороха, їдучи в аеропорт, на коліні нашкрябав ізвесний план із 7 пунктів. І тоже запостив в надєждє собрать іще більше колічество лайків, чим у Пороха. Дід пока семичлєнний план Хуйла оставить в сторонці і призиває взглянуть на сітуацію шире, шоб понять, шо проісходить на самом дєлє.

 

А на самом дєлє виглядає так, шо Порох, сиграв на упреждєніє і скореє за все нєсознатєльно (а може і свідомо), зламав тактичний план Хуйла по расширенію тєріторії його любімой Новоросії. Бо тєріторія, яку січас контролірує Хуйло, якто не впечатляє і для реалізаціі плана по розколу Украіни не годиться. Порох громогласно на весь світ заявив, шо Хуйло согласєн на мир, чим поставиви Хуйла в весьма неудобне положеніє. Бо на словах Хуйло вже всіх задовбав своїми призивами к миру, хотя на ділі робить совершенно протилежне. Отхрещуватися від слів Пороха і тим самим подтвердить уверенность світу, хто іменно являється разжигатєлжм войни, Хуйлу якто невдобно, тому наш миршавий пацієнт, зціпивши зуби нєхотя підтвердив, шо таки да, я за мир, но... і перечислив свої "но".

 

Метою Пороха, наскільки може понять дід, було добиться того, шо воєнні люди називають "оперативна пауза". Пороху дуже важно було дать Арміі возможность спокойно перегрупіруваться і занять удобні позиції для позиціонної оборони, і не допустить окупаціі нових територій. А от Хуйлу такі паузи нафіг не потрібні. В нього войск вистачає, він може достаточно довго підкидать у сраженіє все нові і нові юніти, які вже не дуже і приховують свою приналежність до російської армії. А тут така подляна від Пороха. Бо як не як, а Хуйло придержується ним же придуманих правил гри, главним з яких є те, шо конфлікт ето внутріукраїнський, а він, Хуйло, стоїть над схваткой, готовий в будь-який момент протянуть руку страждущему насєлєнію юго-востока.

 

Таким образом, єслі дійствітєльно відбудеться прекращеніє огня, обидві сторони получать передишку для подготовки до новой стадіі протистояння. Дід ні на секунду не сомнєвається, шо Хуйло за ето врем'я постарається нафарширувати окуповані території своіми юнітами, но надіється, шо і Порох не сидітиме згорнувши руки, всячеськи укріпляючи нашу Армію. А также, зуміє наладить прямі поставки оружія і воєнного снаряженія від НАТО. Для чого він, собственно, щас і поїхав в Уельс.

 

В цій усій ситуації в самому дурному положенні оказалися сіпаратісти, які не поняли, шо їм дєлать. Папа у Москві сказав, шо вроді да, огонь прекращаєм. Но папа же обещал Новоросію, а нє ето нєдоразуменіє, де вже зруйнована інфраструктура, но нікакого стратєгіческого значенія нє імеющеє. Даже сухопутного коридора в Крим нема. Як вони будуть себе вести дальше, побачим. Єслі таки огонь прекратять і начнуться переговори, то це харашо вже хотя би тому, шо перестане литься кров. 

 

Бо в самому незавідному положенні - мирне населення окупованих територій. Тут дід без всякої іроніі висловлює сподівання, що людям буде оказана максимальна допомога, відновлено життєво необхідну інфраструктуру, воду й електроенергію, запрацюють школи. Це наші громадяни і лишати їх у біді ніяк не можна.

 

Сам семичлєнний план Хуйла дід не щитає чимось там абсолютно нєпріємлємим. По всім пунктам вполнє можна говорити, торгуватися, обставляючи все своїми условіями. А за час переговорів посилюватися і посилюватися. Кажеться, дєйствія Запада дають надєжду, шо зараз временний фактор на нашій стороні, а в Хуйла наоборот - возможності скукожуються, як шагренєва кожа. 

 

Кстаті, пункт по обміну заложниками по принципу "всєх на всєх" дід всячеськи пріветствує, но при условіі, що будуть відпущені всі громадяни України, включно з Надєю Савченко і іншими полоненими. Дід би доповнив список заложників і громадянином України В.Ф.Януковичем, який давно вже сидить в Росіі на положенні лічного плєнніка Хуйла. Так шо нада вертать в Україну і Фьодоровича. Тим паче, до нього тут, кажеться, які то вопроси в Генпрокуратурі накопилися.

 

Хуйло вже так загрався в свою геополітіку, шо його показне міролюбіє вже нікого не введе в оману. Мірові лідєри, кажеться, убідилися, шо цель Хуйла не Крим, не Новоросія і даже не Україна. Єслі щас якийто ізвесний і авторитетний чоловік заявить, шо целью Хуйла являється установлєніє мірового господства, етому сразу і безоговорочно повірять всі вменяємі люди. В історіі були вже всякі мечтатєлі о міровом господстве, від Алєксандра Македонського, до Наполєона і Гітлєра. І вот, на зорі ХХI століття іронічна Історія видвинула на роль очередного душевнобольного підкорювача світу карикатурну фігуру Блядіміра Блядіміровича Хуйла. Карикатурний то він карикатурний, но кров проливає справжню, тому щас світ начинає розуміть, шо всі предидущі глобальні проблєми - хуйня в сравнєнії со зверіним оскалом русского міра. 

 

Стратегічно Хуйло войну вже програв, ібо умудрився сколотити проти себе саму мощну за всю історію людства коаліцію. Світ довго роздуплявся, довго не хотів вірити, шо має діло з маніакальним шизофреніком, все сподівався, шо Хуйло вгамується, однако зараз вже убідився, шо еті надєжди були напрасні. З другого боку, світ давно вже нудився без образа глобального врага. Людству потрібні вороги, без ворогів людство скучає. Боротися ЗА шось людям нєінтєресно. Гораздо інтєреснєє боротися ПРОТИ чогось. Тому розумні люди й начали придумувати всякі планетарні угрози від глобального потепління і до мірового тєрорізма. Но ето всьо було не то. Глобальне зло має бути персоніфіціроване. Інтереса воювати проти, напрімер, французів чи німців скушно. А от сражаться проти Наполєона чи проти Гітлєра - миле діло. За останнє врем'я в людства не було достойних соперніков. Все попадалися якісь Бен Ладени, Саддами Хусейни та Кім Чен Ини. Мелковата публіка. Аж тут, тяжко зітхнувши, на мірову арені виліз Хуйло, ніби запрошуючи: "Ладно, хлопці. Давайте, я буду міровим підарасом, а ви всі гуртом будете мене пиздить".

 

В Росії страшенно люблять рассуждать о свойом міссіонерстве в історіі людства. Вічно Росія, по мнєнію поцреотів, страждає за человечество. То русскіє спаслі Європу от татаро-монголів. То они спаслі мір от Наполєона. То остановілі фашізм. Даже от комунізма людство спасли русскіє, бо на собі проексперіментірували і показали человечеству, шо комунізм хуйня. Прийде час і русскіє будуть розказувать, шо іменно оні больше всего пострадалі от режима бесноватого Хуйла прінялі на сєбя страданія человечества.

 

Но це все общі рассуждєнія діда, ізвінітє, шо отвльокся, вертаємся в сьогодення. Вчора Барак Хусейнович відвідав саму маленьку з прибалтійських держав - Естонію і ето совершенно не случайно. Обама ясно паказав Хуйлу - ми розуміємо, шо ти не хочеш вгамуватися і Украіною не збираєшся обмежуватися, так вот - ми тобі нічого такого не позволім. І намекнув, шо в Естоніі возможно буде находиться воєнно-воздушна база США. Откуда до родного города Хуйла Лєнінграда полчаса льоту на бомбардіровщике. Хуйло намьок явно поняв і щас судорожно ізучає возможності для адекватного ответа. Возможно скоро ми почуємо про плани Хуйла по размещенію своїх ракет з ядєрними боєголовками на Кубі і в Венєсуелє. Дід уверен, шо американці давно вже прощитали всі возможні повороти сюжета і приготовили несколько варіантов ответов. В общем, дід не ісключає, шо український крізіс с льгкостью перетвориться в кризу планєтарного масштабу с вовлєченієм все нових і нових ігроков. 

 

Собственно, таковим він уже й так являється, бо разговори на сьогодніщньому самміті НАТО будуть лише про одне - как остановитт агрессію Россії. Дід може собі уявити лікованіє НАТОвських генєралов - дождалися, наконєц. Прийшов їх звьоздний час. І грошенята будуть, будуть почот і слава, а главне - появилося інтєресне діло. Враг - достойний, угроза - реальна. А чим достойнєє враг, тим почотнєє победа над ним. 

 

Французи вже змирилися і скрепя серце отказалися пока передавать "Містралі" Хуйлу. Сказали, шо пока йде война, передавать таке оружіє Росії нехарашо. Діпутат госдури РФ, бувший командующий Чорноморського флоту РФ адмірал Комоєдов висказався на етот щот в духе: "А нє очень-то і нада, всьо равно Містралі - консєрвниє банкі". Чим показав: а) непроходиму тупость російської воєнщини і діпутатського корпусу; б) подставив Хуйла, которий приймав лічне решеніє купить консервні банки за полтора мільярда євро. На самом дєлє, дід думає, шо Комоєдов так сказав од досади і с трудом сдєрживая сльози. 

 

Однако, на міровой аренє дєйствують не лише цивілізовані сили. Хватає і всяких долбойобів з фанатичних релігіозних організацій та і просто терористів. Ета шушера з Ісламьского государства вже пообіщала організувать армагеддон на Кавказє і освобадить Чечню та інших мусульман із-под іга кяфіров. Дід не пітає ніяких сімпатій до подобноі публіки, но, кажецця Хуйло розкоркував всі кувшини і повипускав із них джиннів, які начинають його злобно троллити. Ізвесний акадємік, професор і царь зверей Рамзанка Диров розвернув мощне інтернет-сраженіє, пообещав всім і кожному, хто шото скаже проти Хуйла, смерть лютую гдє б он нє находілся. Дід щитає, шо Рамзанку болтуном, бо проти Хуйла висказуєттся давно весь світ і якто ніхто того Рамзанки не боіцця. Рамзанка просто лизнув папі анус і првертів хвостиком, преданно заглядаючи в очі. Но єслі шось поміняєцця, той же Рамзанка льогко переріже Хуйлу горло і скаже, шо виполнив завещаніє свого папи Ахмата Кадирова во славу велікого аллаха. Інтєресно другоє - Рамзанка заявив, шо Ісламське государство дєйствують по указке США. В подобну хуйню може повірити лише руссовата, яка просто не знає, шо ВВС США вже не перший місяць героїчно бомблять бойовиків Ісламського государства в Іраку.

 

А между тєм в царстве Мордора... Между тєм в самой Росіі вигулькнув дідовий давній любімец Сірьожа Глазьєв. Дід вже встиг скучити за малишом, і думав, шо Сірьожа в отпуску байдики б'є. Оказується нє. Оказується Сірьожа тяжко трудився на ниві економічного процвітанія Росіі і родив решенія прівітєльства, за якими в Росіі возрождається прекрасна традиція продуктових карточок, а также фіксіруванія цін на продовольственні товари. І ето только начало, в Сірьожі ще много прекрасних ідєй. Сірьожа - ето пять! - каже дід і желає Глазьєву многіх лєт плодотворной дєятєльності. Блять... Як добре, шо їм не удалося затягнути нас в Тайожний союз...

 

Ітак. Держим кулаки за Надю і за решту полонених, помагаєм Арміі та сохраняєм бадьорий бойовий дух. І слєдім, шоб віздє парядок був, нахуй! А не те, шо січас.

 

.
Редаговано в Четвер, 04 вересня 2014 09:22Вхід або Реєстрація

Вхід з Мордокниги

Забули свій пароль? / Забули свій логін?

 
slogin.info