Обзор мірових новостєй. 05.09.2014

Доброго ранку, друзі! В ефірі опять дєдушка Свирид Опанасович с очередной порцієй свіжих коментарів касатєльно основних международних собитій, які пройшли за минувші сутки. Наливаєм собі чай чи кохве, хто шо любить, вмощуємося зручненько і читаєм уважненько.

 

Дід традіціонно начинає обзор із діла Наді Савченко, бо геополітіка геополітікой, а судьба конкретної людини в нас всігда на першому місці. Там пока особого прогреса не наблюдаєцця, хотя адвокати стараюцця і жостко троллять слєдоватєлєй та воронєжський суд все новими і новими обжалуваніями, о чом не забувають сообщать небайдужим громадянам в твіттері. Дід вніматєльно чита еті сообщенія і замечаній к дєйствіям адвокатов в нього покашо нема. Наша бойова красавіца Надя Савченко тоже держиться молодцом, тому побажаємо їй здоров'я і сил держаться дальше. Она нам нужна, а главне - нужна своїй мамі. Надіній мамі, канєшно, січас трудніше всього, бо в застєнках її дитина. Но дід думає, шо все закінчиться харашо, а світ со временєм знатиме про захолусний Воронєж лише тому, шо там стоятиме мощний і високохудожній обеліск на честь непохитної мужності украінської дівчини. Держим за неї кулаки, як і за Олега Сєнцова та інших українських бранців. 

 

Основсним ньюсмейкером у нас вже давно виступає отой підар із Москвороссії на ймення Блядімір Блядімірович Хуйло. Етот ублюдок коли шось і пиздане, то не тільки прості, но і образовані люди понять не можуть, шо оно імело в виду. Дід подсказує - кагда пиздить Хуйло, його сразу нада ділить на 48, а получений результат потом понімать обратно пропорціонально сказаному. І лише тагда можно уловить суть і то в самом дальнєм прібліженії. 

 

Ще одним ньюсмейкером в нас виступа Петро Олексійович Порох. Ето той хлопець з кучерявим чубом, каторий у нас работає в Києві презідєнтом. Цей вроді нічого так пока. Стараєцця. Но, блядь, усвоїв вредну привичку робить усе втіхаря, людям почти нічого не розказуючи. Петре! - каже дід Пороху - ти оце кидай херньой занімацця, роботу свою роби, но і людям хоть іногда об'ясняй до чого ти договорився. Бо ви оце як сойдетеся вдвох з Хуйлом, то хуй вас пойме про шо ви, блядь, договорилися. Дядьки в селах вас послухають і начинають матюкаться, женщіни хрестяться, народ нєрвнічає. А від усього оцього діти плачуть. Не годиться так, каже дід і тому взяв на себе непросту функцію об'яснять народу нашому сущность собитій дня з точки зренія здравой сільськой аналітіки. 

 

Ітак, учора, як ми знаємо, в Уельсі состоявся самміт НАТО, до якого всі сторони усілєнно готувалися. В подготовку самміту нєхіло так підключився і Хуйло, хотя в Уельс його ніхто не звав. Но Хуйло чоловік болєзнєнно ответсвенний і не міг допустить, шоб мірові лідєри там без нього скучали і шоб їм не було про шо побалакать. Тому дав команду своім смертнікам устроїть на востоке Украіни кроваву карусєль з разведками боєм і імітацієй штурма Маріуполя.

 

А сам на врем'я умотав у Монголію, відімо, договарюваться о возвращенії дані, яку руські князі платили монголам почти тристо год. Дід все-таки думає, шо руські князі нєоднократно уклонялісь од налогов і там за сємсот лєт набігла така пеня, шо Хуйло зря вписався в ету тєму. Московські журналізди, однако, превратили монгольський візит Хуйла в епохальне собитіє, і вже назвали новий внєшнєполітичний курс Кремля "Ліцом к Востоку". Гражданє, - каже дід - какоє такоє ліцо? Всі в світі знають, шо в Хуйла така анатомія необична, шо як би він до кого не повернувся, віздє в нього срака. І хитрі восточні правітєлі тою сракою не дуже брезгують, бо січас унікальна ситуація, коли Хуйла можно безнаказанно поіметь, в том числє фінансово і економічеськи. Ми ж із вами знаємо, шо послєдствія тєсного сотруднічества, например, з Китаєм будуть для Москвськаого каганата похлєще санкцій Запада. Монголи тоже не отстають від китайців і вже вициганили в Хуйла купу дєнєг на модернізацію желєзних дорог, строітєльство електростанцій і прочі ніштяки. Хуйло тяжко вздихає, но платить, бо нада ж создавать ілюзію, шо он нє одін і в нього єсть союзніки. Хитрі монголи под шумок вибили в Хуйла безвізовий режим та стали собирить кібітки в дорогу. В добрий путь, каже дід монголам, і не возражає, єслі они надумають установить над Москвабадом очередне іго.

 

Но саме вкусне в нас канєшно відбувається в другій часті планєти, на сєвере Уельса. Отам, а не в Улан Баторі, січас проісходить настояща політіка. По всєму відать, шо лідєри стран НАТО навязані Хуйлом условія гри прийняли і вчора сиграли свої партії на п'ять з плюсом. Грать ролі їм особо не прийшлося, бо охуєніє від вибриків Хуйла в них нєподдєльне. П'ять лідєров самих мощних держав планєти нєжно обнімали Пороха, а бундесфрау Меркель даже пустила іскренню сльозу, змахнувши її батістовим платочком. Пороху щас наверняка істово завідують всі без ісключенія презідєнти стран колишнього СССР, а также глави многих других іностранних государств. А нєкоторі, возможно, щас пишуть Хуйлу смски: "Прівет, Хуйло. Дышишь еще? Ти нє мог би і на нашу страну напасть? Я тоже хочу буть як Петя".

 

Но це все лірика, а тепер про главні ітоги уельського самміта НАТО в світлі сільської аналітіки:

 

Первоє. Охуєніє і шок мірових лідєров від запредєльно безпредєльних дєйствій Хуйла уже пройшло і сменілось гнєвом і твьордой решітєльностью остановить безумного сцаря Москвороссії.

 

Второє.  В Запада визріло поніманіє, шо целью Хуйла является не якато ефемерна новороссія чи даже вся Украіна, а мірова гегемонія. Нє больше і нє меньше. А ето резко меняєт дєло і виводить українську війну в разряд криз планєтарного масштаба. 

 

Третьє. Запад продемонстрірував одностайну і твьорду решітєльность помогти Украіні і так помогти, шоб Хуйло іменно об Украіну розбив собі їбальника, вибив собі зуби, переламав свої ноги, хребет і всі прочі часті миршавого тєла. Хуйла нада остановить во что би то нє стало і мірові лідєри отдають сєбе в етом ясний отчот.

 

Однажди Наполєон дето сказав, шо для успішної войни нужно лише три вещі: дєньгі, дєньгі і єщо раз дєньгі. Запад ето понімає і сказав Пороху: "Містер Порох, не переживайте, дєньгі будуть. От вам для начала 15 міліонов євро для Арміі, потом дадім єщо, скоко потребуєтся. Создаються чотири трастові фонди, з яких фінансіруватимуться разні направлєнія обороноспособності Украіни. Дід просить не путати еті дєньгі з допомогою економіці України, які ідуть канєшно не по лінії НАТО, а через МВФ. Недавно, кстаті, получен очередний транш в размере 1,39 ярдов зєлєні. Так шо до конца года за гривню можем не переживать, дід просить фінансових панікйорів вгамуватися. Через НАТО ж фінансіруватимуться ісключітєльно воєнні і воєнно-технічні нужди, а также реабілітація поранених.

 

- А оружіє? - питає Порох. - Оружіє тоже дадім, запевнили мірові лідєри - нє ізвольтє пережівать, містер Порох. Дадім і лєтальноє і нєлєтальное вооруженіє, а также високоточноє. Главнокомандующий сил НАТО в Європе Філіп Брідлав при цих словах витягнувся в струнку і ожидає приказов.

 

Воєнно-технічна допомога Україні йтиме также і на двосторонньому рівні з кожною країною-членом НАТО по отдєльності. Дід собі представляє, який це бальзам на душу наших воєнних, коли можна ходить по арсеналам новейшого вооруженія і тицять пальцем - і оцього тоже нам дайте, і ще оцього. Це так як дать женщіні неогранічений кредіт і запустить її в магазін модной одєжди.

 

В зоні АТО, як ми знаємо, ситуація сложна, но не катастрофічна. Поступають разні тревожні новості, но ето січас даже дето нам на руку, бо позволяє держать мірове сообщество в тонусі. Дід щитає, шо помощ НАТО це харашо і даже прекрасно, но і ми тоже маєм помагать нашій Арміі всіма силами і всіма імеющимися у нас возможностями.

 

З Москвороссіі поступають втішні повідомлення, шо Хуйло рішило лічно возглавить оборонно-технічний комплєкс і вручну распоряжаться бюджетними фінансами страни, перенаправляючи їх на оборонку. Очень воврем'я, каже дід, бо в тій Москвороссіі скопилося дохера дєньжат і їх нада швиденько потратить. Дід прекрасно помнить совецькі времена і помнить, шо означає для населення гіпертрофований оборонний бюджет при ручному регуліруванії економіки. Таке ощущеніє, шо Хуйло задався целью пройти путь СССР від 1979 до 1989 року в рекордно зжаті сроки. Флаг йому в руки і лом у сраку, - каже дід і желає Хуйлу яркіх успехов в дєлє разрушенія економіки Московського каганату. Між тим нєфть сохраняється на уровнє 101,79 долл. за барель, шо переводить для Россії слово "профіцит" в разряд прекрасних воспомінаній о безвозвратно прошедших тучних годах. Мінекономіки РФ откоректірувало прогноз по оттоку міжнародного капіталу з Росії і щитає, шо до конца года з їхньої економіки витече не 90, а 100 млрд. долларов. Міжнародні експерти тихо посміюються над цими наївними споліваннями, щитаючи, шо отток капіталов составить уже ніяк не менше 300 млрд.долларов. Наблюдаєм.

 

І сохраняєм бадьорий бойовий дух, держим кулаки за Надю, підтримуємо Армію і гуртом читаємо repka.club. Там, кстаті, нашого полку прибуло - прявилися нові автори, серед яких Дохтур Лівсі. Дід не знає хто цей парень, но пише він так, шо дід ірже, як кінь. Харашо пише хлопець. Маладєц. Подписуйтеся на нього, рекомендую.

 

Ну і стежимо, шоб віздє парядок був, нахуй! А не те, шо січас.

 

 

 

.
Редаговано в П'ятниця, 05 вересня 2014 09:32Вхід або Реєстрація

Вхід з Мордокниги

Забули свій пароль? / Забули свій логін?

 
slogin.info